Η μείωση των συμπτωμάτων πόνου μέσω εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης του στρες

Χρηστίδης, Δ., Λεβή, Ν., Λεβεντοπούλου, Ν., Νασιοπούλου, Γ., και Πασαλίδου, Χ. Η μείωση των συμπτωμάτων πόνου μέσω εκπαίδευσης σε τεχνικές διαχείρισης του στρες. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).

Η Κεφαλαλγία Τύπου Τάσης και η Ημικρανία ως εκφάνσεις συμπαθητικής διέγερσης

Χρηστίδης, Δ., Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., Λεβεντοπούλου, Ν., και Λεβή, Ν. Η Κεφαλαλγία Τύπου Τάσης και η Ημικρανία ως εκφάνσεις συμπαθητικής διέγερσης. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).

Η θετική επίδραση των τεχνικών διαχείρισης του στρες και των ασκήσεων χαλάρωσης στις κεφαλαλγίες

Χρηστίδης, Δ. Α., Πασαλίδου, Χ., Νασιοπούλου, Γ., Λεβεντοπούλου, Ν., και Λεβή, Ν. Η θετική επίδραση των τεχνικών διαχείρισης του στρες και των ασκήσεων χαλάρωσης στις κεφαλαλγίες. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).

Σύνδρομο χρόνιου πόνου

Χρηστίδης, Δ. Α. Σύνδρομο χρόνιου πόνου. Στο στρογγυλό τραπέζι (Δ. Α. Χρηστίδης, προεδρεύων) με τίτλο: «Χρόνιος πόνος» στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία – Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας, Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Ψυχολόγων & Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Αθήνα. (Οκτώβριος 2004).

Ακαδηµαϊκή και κοινωνική ζωή των φοιτητών µε αναπηρίες ή παθήσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Μητσοπούλου, Χ., Ευκλείδη, Α., Κούρτης, Σ., και Χρηστίδης, ∆. Α. Ακαδηµαϊκή και κοινωνική ζωή των φοιτητών µε αναπηρίες ή παθήσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).

Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος ηλεκτροδερματικής βιοανατροφοδότησης στο φοιτητικό πληθυσμό

Χρηστίδης, Δ. Α., Βεζερτζή, Μ., Κυριάκου, Ε., Κομνίδης, Α. και Λαζαρίδης, Γ. Δ. Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος ηλεκτροδερματικής βιοανατροφοδότησης στο φοιτητικό πληθυσμό. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).

Διαφορές ανάμεσα στη θεωρούμενη και στην πραγματική ανάγκη για υποστήριξη σε φοιτητές του Α.Π.Θ.

Χρηστίδης, Δ. Α., Γιαγλής, Γ. Δ., και Κωνσταντινίδου, Α. Διαφορές ανάμεσα στη θεωρούμενη και στην πραγματική ανάγκη για υποστήριξη σε φοιτητές του Α.Π.Θ. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία. Ρόδος. (Μάιος 2003).

Κεφαλαλγία μυϊκής τάσης ή τύπου τάσης;

Χρηστίδης, Δ. Α.,  Γιαγλής, Δ. Γ., Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., και Τζαβέλα, Ε. Κεφαλαλγία μυϊκής τάσης ή τύπου τάσης; 5ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Αθήνα. (Φεβρουάριος 2003).

Σχεδιασμός και κατασκευή ψυχοφυσιολογικής-βιοϊατρικής εφαρμογής για την αντικειμενική μέτρηση της επίδρασης του θορύβου πόλης στον ανθρώπινο οργανισμό

Χρηστίδης, Δ. Α., Δημούλας, Χ., Καλλίρης, Γ., Σεβαστιάδης, Χ., Κουντουράς, Ν., και Παπανικολάου, Γ. Σχεδιασμός και κατασκευή ψυχοφυσιολογικής-βιοϊατρικής εφαρμογής για την αντικειμενική μέτρηση της επίδρασης του θορύβου πόλης στον ανθρώπινο οργανισμό. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας. Θεσσαλονίκη. (Ιούλιος 2001).

Design and implementation of a psychophysiological-biomedical configuration for the objective evaluation of human response to city noise

Christidis, D. A., Dimoulas, C., Kalliris, G., Sevastiadis, C., Kontouras, N., and Papanikolaou, G. Design and implementation of a psychophysiological-biomedical configuration for the objective evaluation of human response to city noise. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας. Θεσσαλονίκη. (Ιούλιος 2001).

Ψυχολογικοί παράγοντες στη σκλήρυνση κατά πλάκας

Χρηστίδης, Δ. Α. Ψυχολογικοί παράγοντες στη σκλήρυνση κατά πλάκας. "3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας” - Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Αθήνα. (Μάρτιος 1997).

Η διαδικασία της επανατροφοδότησης στη γνωστικο-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και ειδικά στην αντιμετώπιση των ψυχοφυσιολογικών διαταραχών

Χρηστίδης, Δ. Α. Η διαδικασία της επανατροφοδότησης στη γνωστικο-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και ειδικά στην αντιμετώπιση των ψυχοφυσιολογικών διαταραχών. Διημερίδα εκπαίδευσης στη γνωσιακή ή γνωστική-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς – Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Αθήνα. (Δεκέμβριος 1999).

Γνωστικές διεργασίες - Συμπαθητική διέγερση – Πόνος

Χρηστίδης, Δ. Α. Γνωστικές διεργασίες - Συμπαθητική διέγερση – Πόνος. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου. Ευρωπαϊκή Εταιρεία Περιοχικής Αναισθησίας και Αναισθησιολογική Μονάδα Αρεταίειου Νοσοκομείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα. (1995).

A cognitive - applied psychophysiology model for the effective treatment of muscle tension headaches

Christidis, D. A. A cognitive - applied psychophysiology model for the effective treatment of muscle tension headaches. 24th Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies”. The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Corfu. (Σεπτέμβριος 1994).

Cognitive factors that reinforce habitual muscular tension and fatigue in chronic pain and other stress related disorders

Christidis, D. A. Cognitive factors that reinforce habitual muscular tension and fatigue in chronic pain and other stress related disorders. 24th Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Corfu. (Σεπτέμβριος 1994).

Γνωστικές Λειτουργίες που Εμπλέκονται στην Παθογένεση Ψυχοσωματικών Προβλημάτων με Μυϊκό Σπασμό

Χρηστίδης, Δ. Α. Γνωστικές Λειτουργίες που Εμπλέκονται στην Παθογένεση Ψυχοσωματικών Προβλημάτων με Μυϊκό Σπασμό. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ελληνικής Κεφαλαλγίας. Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας. Αθήνα. (1993).

Όραμα

Oυσιαστικές θεραπευτικές συνεργασίες μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή


Ουσιαστικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα: biofeedback (βιοανάδραση), ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ...

Τοποθεσία

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ! Έχουμε μετακομίσει πλέον στον "δικό μας" χώρο. Η εγκάρδια φιλοξενία των Λεχωνίων μας έπεισε να χτίσουμε βιοκλιματικά και να απολαμβάνουμε τη θέα του Παγασητικού από μια ήρεμη βουνοπλαγιά του Πηλίου.

Εγγραφή στο newsletter