Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος GSR biofeedback (βιοανάδρασης)

1o Βραβείο Ιούνιος 2001
Βραβείο “Βεργίνα” - Καλύτερη Επιστημονική Εργασία

Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος ηλεκτροδερματικής βιοανατροφοδότησης (ΜΗΔΒ) και αλλαγές στην ηλεκτροδερματική δραστηριότητα (ΗΔΔ) ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης σε τεχνικές χαλάρωσης (Design, implementation and standardization of an electrodermal resistance biofeedback devise (EDR-BD) and resulting changes in electrodermal activity (EDA) due to training in stress management techniques). Christidis, D. A., Kyriakou, E., Vezertzi, M., Komnidis, A. & Lazaridis, G. (2001). “1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας”, Θεσσαλονίκη.

Γνωστικές / Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις στη διαχείριση του στρες

1o Βραβείο Μάιος 1989
Καλήτερη εργασία

Γνωστικές / Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις στη διαχείριση του στρες (Cognitive / Behavioral Approaches to Stress Management). Christidis, D. A., Cramer, C., & O’Brian, K. (1989). “Tampa 4th  Healing arts festival”. Tampa University and Tampa General Hospital. Tampa, U.S.A.

Εκπαίδευση φοιτητών του ΑΠΘ σε τεχνικές διαχείρισης του στρες

2ο Βραβείο Ιούλιος 2001
Καλύτερη αναρτημένη εργασία


Εκπαίδευση φοιτητών του ΑΠΘ σε τεχνικές διαχείρισης του στρες (Training Aristotle University Students in Stress Management Techniques). Χρηστίδης, Δ. Α., Ζαφείρη, Μ., Καλύβα, Ε., Μητσοπούλου, Χ.,  Ρόικου, Κ., και Φωτακοπούλου, Ο. (2001). “1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοφυσιολογίας”, Θεσσαλονίκη.

Όραμα

Oυσιαστικές θεραπευτικές συνεργασίες μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή


Ουσιαστικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα: biofeedback (βιοανάδραση), ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ...

Τοποθεσία

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ! Έχουμε μετακομίσει πλέον στον "δικό μας" χώρο. Η εγκάρδια φιλοξενία των Λεχωνίων μας έπεισε να χτίσουμε βιοκλιματικά και να απολαμβάνουμε τη θέα του Παγασητικού από μια ήρεμη βουνοπλαγιά του Πηλίου.

Εγγραφή στο newsletter