Προσαρμογή του ερωτηματολογίου κεφαλαλγίας ΚΙΕL (ΚIEL Headache Questionnaire) στην ελληνική γλώσσα

Χρηστίδης, Δ. Α, Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., Γεωργιάδης, Γ., Καραδήμου, Μ., και Μαλισιόβα, Α. Προσαρμογή του ερωτηματολογίου κεφαλαλγίας ΚΙΕL (ΚIEL Headache Questionnaire) στην ελληνική γλώσσα.

H επίδραση των σύμφωνων και των διάφωνων διαστημάτων στην ανθρώπινη ψυχοφυσιολογία

Χρηστίδης, Δ. Α. και Παρασκευόπουλος, Ε. H επίδραση των σύμφωνων και των διάφωνων διαστημάτων στην ανθρώπινη ψυχοφυσιολογία.

Ψυχοφυσιολογική αντιμετώπιση δεκαέξι ατόμων με κεφαλαλγίες τύπου τάσης και ημικρανίες: Πιλοτική έρευνα

Χρηστίδης, Δ .Α.,  Νασιοπούλου, Γ., Πασαλίδου, Χ., και Τζαβέλα, Ε. Ψυχοφυσιολογική αντιμετώπιση δεκαέξι ατόμων με κεφαλαλγίες τύπου τάσης και ημικρανίες: Πιλοτική έρευνα.

Η επίδραση τεχνικών της εκφραστικής κίνησης και του θεατρικού παιχνιδιού στο στρες, όπως ορίζεται με ψυχομετρικές και ψυχοφυσιολογικές μεθόδους

Χρηστίδης, Δ. Α., Λάμπρου, Α., Αυδή, Ε., Ράπαντα, Χ., και Σιαράβα, Ε. Η επίδραση τεχνικών της εκφραστικής κίνησης και του θεατρικού παιχνιδιού στο στρες, όπως ορίζεται με ψυχομετρικές και ψυχοφυσιολογικές μεθόδους.

Υποκειμενική εκτίμηση της επαγγελματικής επικινδυνότητας και του στρες στο εργατοτεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διανομής Μακεδονίας - Θράκης της ΔΕΗ Α.Ε.

Χρηστίδης, Δ. Α. και Κακαρίκα, Δ. Υποκειμενική εκτίμηση της επαγγελματικής επικινδυνότητας και του στρες στο εργατοτεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διανομής Μακεδονίας - Θράκης της ΔΕΗ Α.Ε.

Όραμα

Oυσιαστικές θεραπευτικές συνεργασίες μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή


Ουσιαστικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα: biofeedback (βιοανάδραση), ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ...

Τοποθεσία

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ! Έχουμε μετακομίσει πλέον στον "δικό μας" χώρο. Η εγκάρδια φιλοξενία των Λεχωνίων μας έπεισε να χτίσουμε βιοκλιματικά και να απολαμβάνουμε τη θέα του Παγασητικού από μια ήρεμη βουνοπλαγιά του Πηλίου.

Εγγραφή στο newsletter