Εμφάνιση #
Τίτλος
Dimoulas, C., Kalliris, G., Sevastiadis, C., Papanikolaou, G., and Christidis, D. A. (2001). Development of an engineering application for subjective evaluation of human response to noise. 110th Convention of the Audio Engineering Society (Convention Pape
Χρηστίδης, Δ. Α. (2000). Επιλογές υιοθέτησης νέων τεχνολογιών για την αποκατάσταση κινητικών αναπηριών. Στο Μ. Ε. Κονταδάκης και Ι. Τσακίρη (επιμ.), Πρακτικά της Ημερίδας: Άτομα με ειδικές ανάγκες και νέες τεχνολογίες (σ. 68-73). Θεσσαλονίκη: Εταιρία Σπασ
Μιχαήλ, Ξ. και Χρηστίδης, Δ. Α. (1995). Επίπτωση νέων τεχνολογιών στην αποκατάσταση: Ο αντίλογος. “Κόστος” Ζωής: Κλινικές Μελέτες και Επιπτώσεις Νέων Τεχνολογιών (σ. 100-102). Αθήνα: Πρακτικά 8ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας
Χρηστίδης, Δ. Α. και Μιχαήλ, Ξ. (1995). Επίπτωση νέων τεχνολογιών στην αποκατάσταση: Ο λόγος. “Κόστος” Ζωής: Κλινικές Μελέτες και Επιπτώσεις Νέων Τεχνολογιών (σ. 100-102). Αθήνα: Πρακτικά 8ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέ
Χρηστίδης, Δ. Α. (1994). Ολική προσέγγιση στη σημερινή κλινική πράξη. Ποιότητα Ζωής: Υγεία – Ασθένεια (σ. 148-154). Αθήνα: Πρακτικά 7ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.
Χρηστίδης, Δ. Α. (1994). Ποιότητα ζωής και ψυχονευροενδοκρινολογικές αντιδράσεις: Εφαρμοσμένη ψυχοφυσιολογία. Ποιότητα Ζωής: Υγεία – Ασθένεια (σ. 100-102). Αθήνα: Πρακτικά 7ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωματικώ
Χρηστίδης, Δ. Α. (1994). Θεραπευτική αντιμετώπιση κεφαλαλγίας τάσεως με ηλεκτρομυογραφικό biofeedback (βιοανάδραση). Ποιότητα Ζωής: Υγεία – Ασθένεια (σ. 42-45). Αθήνα: Πρακτικά 7ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτης Ψυχοσωμ
Καλλιγά, Λ. και Χρηστίδης, Δ. Α. (1993). Απόψεις συνταξιούχων για την ποιότητα ζωής πριν και μετά την σύνταξη. Δυσχέρειες στην Ψυχοσωματική Προσέγγιση Σήμερα - Επιβαρυντικοί Παράγοντες σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (σ. 141-154). Πρακτικά 6ου Μετεκπαιδευτι
Χρηστίδης, Δ. Α. (1993). IREP: Integrated rehabilitation european project - Πολυδύναμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποκατάστασης. Δυσχέρειες στην Ψυχοσωματική Προσέγγιση Σήμερα - Επιβαρυντικοί Παράγοντες σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (σ. 65-70). Πρακτικά 6ου Μετε
Χρηστίδης, Δ. Α. (1991). Θεραπεία δυσλειτουργιών του νευρομυϊκού συστήματος με biofeedback (βιοανατροφοδότηση). Ερευνητικές Απορίες - Εκπαιδευτικές Προτάσεις (σ. 43-58). Αθήνα: Πρακτικά 5ου Μετεκπαιδευτικού Διημέρου της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Μελέτη
Χρηστίδης, Δ. Α., Βεζερτζή, Μ., Κυριάκου, Ε., Κομνίδης, Α. και Λαζαρίδης, Γ. Δ. Σχεδιασμός, κατασκευή και στάθμιση μηχανήματος ηλεκτροδερματικής βιοανατροφοδότησης στο φοιτητικό πληθυσμό. Υπεβλήθη για δημοσίευση στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου

Όραμα

Oυσιαστικές θεραπευτικές συνεργασίες μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή


Ουσιαστικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα: biofeedback (βιοανάδραση), ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ...

Τοποθεσία

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ! Έχουμε μετακομίσει πλέον στον "δικό μας" χώρο. Η εγκάρδια φιλοξενία των Λεχωνίων μας έπεισε να χτίσουμε βιοκλιματικά και να απολαμβάνουμε τη θέα του Παγασητικού από μια ήρεμη βουνοπλαγιά του Πηλίου.

Εγγραφή στο newsletter