Εμφάνιση #
Τίτλος
Πρόλογος - Εφαρμογές βιοανατροφοδότησης (biofeedback)
Κεφάλαιο 1 - Ο Ρόλος της Ανατροφοδότησης (feedback) στις Γνωστικοσυμπεριφοριστικές Θεωρίες Παρέμβασης σε Ψυχοσωματικά Προβλήματα
Κεφάλαιο 2 - Η νευροφυσιολογία του στρες
Κεφάλαιο 3 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Ο μηχανισμός «υποκειμενοποίησης» των στρεσοπαραγόντων
Κεφάλαιο 4 - Η Χρήση της ΗΜΓ Ανατροφοδότησης (EMG Biofeedback) για τη Θεραπεία Δυσλειτουργιών του Νευρομυϊκού Συστήματος
Κεφάλαιο 5 - EMG BIOFEEDBACK IN NEUROMUSCULAR REEDUCATION: A PSYCHOPHYSIOLOGICAL APPROACH
Κεφάλαιο 6 - SELECTIVE TRAINING OF THE VASTUS MEDIALIS AND VASTUS LATERALIS USING EMG BIOFEEDBACK
Κεφάλαιο 7 - Γνωστικοί - Συμπεριφορικοί Παράγοντες που εμπλέκονται στις Κεφαλαλγίες Τύπου Τάσης και στις Ημικρανίες και η χρήση της βιοανατροφοδότησης για την αντιμετώπιση τους
Κεφάλαιο 8 - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ & ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ)
Κεφάλαιο 9 - Κροταφογναθικό Σύνδρομο: Κλινική Μελέτη 22 Περιστατικών
Κεφάλαιο 10 - Φοβία Κεραυνών, Βροντών και Κρότων: Ψυχοφυσιολογική Αντιμετώπιση
Κεφάλαιο 11 - Στρες και Ανοσοποιητικό Σύστημα
Βιβλιογραφία

Όραμα

Oυσιαστικές θεραπευτικές συνεργασίες μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή


Ουσιαστικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα: biofeedback (βιοανάδραση), ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ...

Τοποθεσία

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ! Έχουμε μετακομίσει πλέον στον "δικό μας" χώρο. Η εγκάρδια φιλοξενία των Λεχωνίων μας έπεισε να χτίσουμε βιοκλιματικά και να απολαμβάνουμε τη θέα του Παγασητικού από μια ήρεμη βουνοπλαγιά του Πηλίου.

Εγγραφή στο newsletter